„Badanie fizjologii roślin i właściwości gleby”.

Ciekawe obserwacje i doświadczenia są najlepszym sposobem na to, by rozwijać w młodych ludziach zainteresowania naukami przyrodniczymi i chęć samodzielnego poznawania ich tajników. Zajęcia z biologii powinny być prowadzone we właściwie wyposażonej pracowni.

Dzięki udziałowi w projekcie „Kompleksowy Program Rozwoju Kształcenia Zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego nasza szkoła została wyposażona w sprzęt laboratoryjny: mikroskopy, aparat do fotosyntezy, lampę UV oraz odczynniki laboratoryjne, które są wykorzystywane do przeprowadzania zajęć laboratoryjnych.

Na przełomie kwietnia i czerwca 2021 r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kursie „Badanie fizjologii roślin i właściwości gleby”.

Dokonywanie eksperymentów dało uczniom wymierne korzyści, było przede wszystkim atrakcyjne i użyteczne w ich edukacji. Za sprawą eksperymentów mogli samodzielnie lub w grupie dostrzegać i rozwiązywać problemy – trudne, interesujące zadania.

W dniu 23 marca 2022r. Pani dyrektor Honorata Sachowska-Barańczak uroczyście podsumowała udział młodzieży w projekcie oraz wręczyła wszystkim certyfikaty ukończenia kursu.

Skip to content