“Drzwi otwarte” – relacja

Dwa dni „Drzwi otwartych” 28 i 29 lutego za nami. Wszystkie podjęte działania i przygotowane dla odwiedzających sale, miały na celu nie tylko  przybliżenie uczniom szkół podstawowych oferty edukacyjnej  ZSB-E, ale pomoc w  wyborze kierunku kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym. Zorganizowano warsztaty, quizy, konkursy , można było  poznać sprzęt, specjalistyczne programy komputerowe, a co najważniejsze- porozmawiać z nauczycielami zawodu i z uczniami naszej szkoły z klas różnych specjalności. Uczniowie z Samorządu Szkolnego zajęli się  odwiedzającymi naszą szkołę, prezentowali poszczególne pracownie, oprowadzali po szkole i dbali o przybyłych uczniów szkół podstawowych.

W klasie architektury krajobrazu uczniowie klas ósmych mogli uczestniczyć w warsztatach „Las w słoju”. Ta oryginalna kompozycja roślin odtwarza dolne poziomy lasu ,jest konstrukcją tworzącą przyjazny roślinom mikroklimat. Uczestnicy podziwiali nie tylko walory dekoracyjne, ale przede wszystkim poznali zasady tworzenia mikroklimatu i zamkniętego obiegu wody –samowystarczalnego ekosystemu. Mieli także możliwość poznania  projektów koncepcyjnych ogrodu przydomowego wykonanych przez uczniów klas o specjalności architektura krajobrazu. Odwiedzający goście sporo zabawy mieli , gdy rozwiązywali  bardzo ciekawy quiz dotyczący rozpoznawania roślin! Dla zwycięzców  przygotowano upominki.

Uczestnicy szkolnego Koła Rysunku Odręcznego przygotowali wystawę prac plastycznych i pokazy swoich umiejętności. Nie zabrakło także dobrej zabawy przy rozpoznawaniu dzieł sztuki i puzzlach edukacyjnych.

??

Geodeci  prezentowali profesjonalny sprzęt: odbiornik Trimble GNSS, tachimetr, niwelator  i uczyli jego obsługi. Uczniowie szkół podstawowych z zaciekawieniem i chęcią podejmowali geodezyjne wyzwania. Mogli pomierzyć kąty, odległości, przewyższenia i różnice wysokości tachimetrem. Dowiedzieli się również  w jaki sposób wyznaczyć pozycję, dzięki odbiornikowi Trimble. Odwiedzający poznali istotę pomiarów wysokościowych i zasady pomiaru niwelatorem optycznym.  Prezentowane  urządzenia geodezyjne  to niezwykle zaawansowany technologicznie sprzęt o doskonałych parametrach, dający geodetom możliwość pozyskiwania dokładnych, precyzyjnych danych. Nie zabrakło  ciekawych quizów.

Miłośnicy kolei poznali dwie propozycje kierunków naszej szkoły: technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik transportu kolejowego.  Uczniowie i nauczyciele tych specjalności to prawdziwi pasjonaci kolejnictwa! Uczniowie klas ósmych mogli zapoznać się z systemami elektronicznymi, które służą do sterowania ruchem. Klasyczne pulpity  nastawni zastępuje się wyspecjalizowanym oprogramowaniem typu OSA –H. System inicjuje prowadzenie pociągu na urządzeniach komputerowych. Młodzież nie tylko zobaczyła schemat graficzny stacji Ostrów wraz z posterunkami ruchu, ale mogła spróbować pracy jako dyżurni ruchu na urządzeniach komputerowych. Poznali specyfikę kierunków kolejowych i dowiedzieli się ,jaki zawód można zdobyć. Zainteresowani koleją  mogli porozmawiać z nauczycielami tych specjalności, obejrzeć filmową prezentację zawodów, przejrzeć fachowe czasopisma , czy poznać  kampanię „Bezpieczny przejazd” o bezpieczeństwie na przejazdach i przejściach kolejowych.

Wiele atrakcji czekało na kandydatów na kierunek kształcenia: budownictwo. Uczniowie klas tej specjalności przygotowali w ramach gry miejskiej dokumentację zdjęciową obiektów architektonicznych Ostrowa, na podstawie zdjęć, wykorzystując swoje umiejętności pracy w programie AutoCAD, wykonali  mapę i szkice obiektów, a końcowym efektem była ciekawa krzyżówka dla odwiedzających.  Przygotowano także quiz  Kahoot związany z zagadnieniami z zakresu budownictwa. Nauczyciele tej specjalności  przybliżali zagadnienia obejmujące budownictwo.

W ramach promocji szkoły branżowej I stopnia przedstawiono techniki malarskie zdobienia ścian, promując kierunek montera zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie. Ponadto, wykonano prezentację sprzętu instalacyjnego do łączenia rur z tworzyw sztucznych, charakterystyczną dla kierunku monter sieci i instalacji sanitarnych. Dodatkowo istniała możliwość spotkania się i ustalenia szczegółów odbywania zajęć praktycznych u pracodawców z przedstawicielami Ochotniczego Hufca Pracy. Przekazali oni cenne informacje dotyczące prawnych skutków nawiązania umowy z pracodawcą.

W siłowni i sali gimnastycznej  nasi odwiedzający goście przekonali się, że  ZSB-E  dba o kondycję i zdrowie uczniów. Szkolna biblioteka prezentowała nowości wydawnicze o jakie wzbogaciła księgozbiór. „Uczniowska dziupla” to uczniowski azyl, miejsce, w którym można spędzić czas. Tuż obok szkolny sklepik zapraszał, by zajrzeć.

„Drzwi otwarte”  odbywały się także w pracowni budowlano- instalacyjnej w Centrum Szkolenia Praktycznego.  Odwiedzający mogli  przekonać  się, że zajęcia praktyczne odbywają się w  pracowni nowej generacji, a uczniowie korzystają z nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu  łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami.

Skip to content