Dzień Profilaktyki i integracji klas I-szych

Przyjemne z pożytecznym

W czwartek, 13 października 2022 r. w ostrowskim Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych został przeprowadzony Dzień Profilaktyki i integracji klas I-szych. Jego inicjatorem był dyrektor szkoły, Rafał Paterek, wicedyrektor szkoły, Monika Gromska i Samorząd Uczniowski.

Cała impreza odbyła się na lekcjach od czwartej do szóstej. W jej ramach uczniowie klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia mogli na boisku podziwiać pokazy Powiatowej Straży Pożarnej. Poznali też kwestie honorowego dawstwa krwi, zasady postępowania na wypadek pożaru, zasady zdrowego odżywiania, resuscytację krążeniowo oddechową. Ponadto odbyło się spotkanie z dwoma przedstawicielkami Powiatowej Komendy Policji, przy okazji którego przekazano informacje o istotnych zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu. Zwieńczenie całości stanowiła grochówka wojskowa wydawana na boisku szkolnym przez Samorząd Uczniowski. Jej fundatorem była firma „Jadło w plenerze”. Nie obeszło się bez pamiątkowego zdjęcia. – W imieniu Dyrekcji bardzo dziękuję opiekunkom samorządu: Ewie Trachimowicz i Beacie Zalewskiej,  nauczycielom: Marcie Panek, Annie Kasprzyk i Krzysztofowi Kokotowi oraz samorządowi uczniowskiemu za zaangażowanie i pomoc  w przygotowaniu tego dnia. Składam serdeczne podziękowania panom strażakom z Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim za przygotowanie pokazu, paniom policjantkom za wartościowe rozmowy z uczniami  oraz pani Annie Janickiej z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu za prelekcję dotyczącą Honorowego Oddawania Krwi. Szkoła  to przede wszystkim nauka, ale niemniej ważne są rozmowy i nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. Ten dzień był doskonałą okazją do integracji klas pierwszych z wychowawcami. – podsumowała Monika Gromska.

                                                                                                                                      Jarosław Maląg

Skip to content