Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej „Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej …”

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej „Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia” odbył się we wtorek 29 września w Stacji Muzeum w Warszawie.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach:

 • 16.06.2020 r. odbył się pierwszy etap w którym  rywalizacja przebiegała w formie zdalnej w którym uczniowie rozwiązywali test wiedzy w tym etapie uczniowie naszej szkoły osiągnęli rewelacyjne wyniki:
  • Lis Mikołaj zdobył aż  97,5%
  • Jasiński Bartosz –  85%
  • Łuszczek Mateusz – 85%
  • Jaś Alan  – 80%
  • Jeżewska Karolina – 72,5% 
  • Aleksandra Krawczyk – 72,5% 
  • Miklas Magdalena  – 60%

Uczniowie zostali zakwalifikowani i zaproszeni do II etapu wraz z  27 innymi uczniami z 10 szkół kształcących na kierunkach związanych z branżą kolejową.

29.09.2020 r. w półfinale finału zgodnie z regulaminem konkursu uczniowie przystąpili do internetowego testu wiedzy zawierającego tematykę zakresu historii powstania kolei żelaznej oraz techniki prowadzenia ruchu kolejowego z poziomu zarządcy infrastruktury i przewoźników kolejowych oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Test pozwolił na wyłonienie pięciu najlepszych uczestników do ścisłego finału w piątce tej znalazło się dwóch naszych uczniów Bartosz Jasiński, który zdobył największą liczbę punktów oraz Mikołaj Lis.

Finał konkursu polegał na odpowiedzi ustnej losowo wybranego pytania. Finaliści w sumie odpowiedzieli  na 50 przygotowanych pytań. Eliminacja uczestnika z finału polegała na błędnej odpowiedzi na trzy pytania.

Skip to content