Jubileusz 20-lecia istnienia ZSB-E oraz nadanie szkole sztandaru.

31 marca 2022r. miało miejsce wielkie święto szkoły. Złożyły się na nie: 20-lecie istnienia szkoły oraz nadanie placówce sztandaru. Uroczystość zgromadziła: posłów, przedstawiciela kuratorium,  władze lokalne, reprezentantów pracodawców, rodziców, byłych i obecnych pracowników szkoły, jej absolwentów oraz uczniów.

Obchody  rozpoczęły  się Maszą św., na której poświęcony został sztandar. Następnie w OCK-u  młodzież zaprezentowała program artystyczny, przygotowywany przez kilka miesięcy. Zwieńczeniem całości było nadanie szkole sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

Skip to content