Konkurs „Budowlane ABC” oraz podpisanie porozumienia z Izbą Inżynierów Budownictwa.

14 listopada uczniowie technikum budownictwa wraz z opiekunem oraz dyrekcją mieli okazję uczestniczyć w rozpoczynającym się w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie „Tygodniu Budownictwa w ZSBiKZ”

            Uczniowie : Adam Grobelny, Patryk Smektała, Błażej Kwiatek pod opieką p. mgr inż.  Ewy Szymańskiej uczestniczyli w konkursie „Budowlane ABC”. W rywalizacji uczestniczyło 8 szkół kształcących w branży budowlanej z terenu Wielkopolski. W końcowej kwalifikacji znaleźliśmy się tuż za podium. Gratulujemy wiedzy i umiejętności z zakresu budownictwa.

            Po zakończeniu rywalizacji odbyło się uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa a Zespołem Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr inż. Rafała Paterka oraz wicedyrektora mgr inż. Macieja Sikorę. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i omówienia ciekawych propozycji współpracy nie tylko z Izbą ale również z dyrektorami szkół, którzy w tym dniu także podpisywali porozumienia. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w ramach współpracy patronackiej zaoferowała uczniom i nauczycielom udział w szkoleniach, konferencjach, prelekcjach i wykładach poszerzających zakres technicznej wiedzy. 2 lutego 2023 r. podczas MTP BUDMA WOIIB zorganizuje dla uczniów techników o profilu budowlanym oraz studentów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu specjalny warsztat pt. „Dzień przyszłego inżyniera. Uprawnienia budowlane – drogą do sukcesu dla techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa.”

Skip to content