Nauczyciele ZSB-E w Wielkiej Brytanii i w Niemczech

W dniach 02 – 08 i 9 – 15 czerwca bieżącego roku, nauczyciele ZSB-E – mgr Katarzyna Cieluch, mgr Monika Gromska, mgr Katarzyna Smolarz-Grabarczyk oraz mgr Ewa Trachimowicz uczestniczyły w kursie metodycznym w Exeter, w Wielkiej Brytanii, oraz mgr inż. Krzysztof Majchrzak w kursie w Berlinie, w Niemczech, zorganizowanymi w ramach projektu pn.: “Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”.

Skip to content