Otwarcie sali gimnastycznej w ZSB-E

W dniu 20 grudnia w ZSB-E otwarliśmy  wyremontowaną salą gimnastyczną.  Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Ostrowski pan Paweł Rajski, dyrektor szkoły pan Rafał Paterek i nauczyciel wychowania fizycznego pan Marek Biegański. Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie, wzięli w niej udział wicedyrektorzy: pani Monika Gromska i pan Maciej Sikora, pozostali nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedstawiciele uczniów.

Remont miał charakter kompleksowy, pomalowano ściany, odnowiono parkiet oraz zamontowano profesjonalne nagłośnienie.  Dopełnieniem sali jest kotara. Sala będzie wykorzystywana nie tylko w celach sportowych, będą się w niej odbywały również uroczystości szkolne.

Odnowienie hali sportowej było możliwe dzięki wsparciu  finansowemu pana Starosty. Swoją cegiełkę dołożyła również Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy.

Skip to content