Poradnia psychologiczno – psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Zgłoś się po pomoc, jeśli dziecko, nastolatek np.:

 • ma obniżony nastrój, lęki;
 • ma problemy z nauką;
 • nie panuje nad złością i swoim zachowaniem;
 • używa narkotyków, alkoholu, nadużywa internetu, telefonu, gier;
 • znajduje się z jakiegokolwiek powodu w trudnej sytuacji życiowej;
 • nie radzi sobie z codziennymi problemami;
 • ma niskie poczucie własnej wartości;
 • ma pesymistyczne podejście do życia;
 • cierpi na dolegliwości zdrowotne bez jakiejkolwiek przyczyny medycznej,
 • dokonuje samookaleczeń;
 • sprawia trudności, które Ciebie niepokoją.

Porady są bezpłatne. DO PORADNI NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE.

Skip to content