Powstanie wielkopolskie w kadrze filmu dokumentalnego

Staraniem Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego w sali I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gimnazjalnej w dniu 10 lutego 2020 miał miejsce uroczysty pokaz filmu „Mikrohistorie. Film dokumentalny o pamięci Powstania Wielkopolskiego”, w którego przygotowaniu swój osobisty wkład mieli uczestnicy panelu dyskusyjnego poświęconego setnej rocznicy wybuchu tego wielkopolskiego zrywu. Sama idea i realizacja pomysłu była udziałem Towarzystwa Naukowego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, którego prezeska dr Amelia Korzeniewska wraz z zespołem realizatorów powitała przybyłych na projekcje tego pięknego dzieła. Wśród obecnych na sali osób był przedstawiciel Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, tegoroczny maturzysta, uczeń klasy ET4 – Szymon Grzesiek. Dodam, że jak zawsze to jedyny przedstawiciel i delegat zarazem młodego pokolenia na tego rodzaju przedsięwzięciach.

Piotr Wiertelak

Skip to content