Pozaszkolne spotkania kulturalne

8 listopada 2022 r. w sali II piętra Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego miała miejsce prapremiera najnowszej książki Witolda Banacha Czartoryscy, czyli wieczna pogoń. Autor dwukrotnie gościł w murach ZSB-E prezentując niegdyś swoje publikacje. Spotkanie, w którym obecność zaznaczyła delegacja naszej szkoły (jak zawsze, jedyna pośród szkół średnich powiatu): Nicola Lis i Kacper Gmur – połączone było nie tylko z okolicznością wydawniczą kolejnej pracy historyka-regionalisty, ale jubileuszem 45-lecia pracy literackiej autora. Uczniowie mieli okazję poznać osobiście twórcę książek popularnonaukowych, autora słuchowisk radiowych ale przede wszystkim pisarza, który na trwałe zapisze się w historii naszego miasta              

                                                                                                                      Piotr Wiertelak

Skip to content