Wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe to jedno z najbardziej popularnych szkoleń wybieranych przez młode osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z pierwszą pracą. Uzyskanie uprawnień operatora wózka widłowego niesie ze sobą szereg innych korzyści, takich jak większe szanse na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. We wszystkich firmach przemysłowych takie osoby to skarb dla pracodawcy.

W ramach projektu “Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II” uczniowie ZSB-E ukończyli kurs operatora wózków widłowych. Celem kursu było uzyskanie przez kursantów wiadomości teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych z zakresu obsługi i eksploatacji wózków jezdniowych.

Podczas kursu kandydaci na operatora wózków widłowych dowiedzieli się o: typach stosowanych wózków widłowych, ich budowie i obsłudze, elementach wpływających na zachowanie równowagi podczas przewozu załadunku, czynnościach kierowcy przy obsłudze wózków przed, w trakcie i po pracy, prawidłowej eksploatacji wózka, wiadomościach z zakresu ładunkoznawstwa i rodzaju ładunków, wiadomościach z zakresu BHP i przeciwpożarowych na stanowisku pracy i przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Nauczyli się pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachowania na miejscu wypadku.

W praktyce ćwiczyli naukę jazdy oraz operacje manewrowe osprzętem wózka.

Skip to content