Znajomość Sejmu i wyróżnienie dla Bartosza Jasińskiego z klasy T1g

Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej w Warszawie zorganizowało konkurs dla młodzieży ze szkół średnich, z powiatu ostrzeszowskiego, ostrowskiego i kępińskiego, w zakresie wiedzy o współczesnym Sejmie. Miejscem rozgrywki była Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wrocławskiej.

Do konkursu pilotowanego przez poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Katarzynę Sójkę przystąpiło w dniu 27 lutego 2020 r. około 100 osób, wśród których było dwóch reprezentantów naszej szkoły: Mikołaj Dymalski i Bartosz Jasiński z klas pierwszych.

Eliminacje poprzedzone zostały wykładem dotyczącym historii oraz współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego oraz architektury sejmowej (prelegentki: Anika Słowińska i Honorata Marcinów).

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o polskim parlamentaryzmie oraz trybie tworzenia prawa. Po wykładzie uczniowie przystąpili do testu złożonego z 30 pytań, w którym tylko jedna odpowiedź, spośród proponowanych, była prawidłowa. Za każdą właściwą odpowiedź uczestnik konkursu otrzymał jeden punkt, natomiast za każdą nieprawidłową ten punkt tracił. Czas na rozwiązanie testu był bardzo uszczuplony, bo zaledwie 20 minut. W sumie można było zdobyć trzy nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, ufundowane przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.

Miło powiadomić, że uczeń klasy T1G znalazł się grupie osób wyróżnionych z powiatu ostrowskiego za najlepszą lokatę wygrywając wycieczkę do Sejmu 28 maja 2020 r.

Piotr Wiertelak 

Skip to content