Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

NABÓR 2024/2025

TECHNIKUM Nr 3

Branżowa Szkoła I Stopnia

NOWOŚĆ – Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej.

Branżowa Szkoła II Stopnia

Szkoła trwa 2 lata ( 4 semestry) ! System zaoczny ( zjazdy piątek popołudniu, sobota).
Kształcenie ogólne: język polski, język obcy, matematyka (4 semestry), informatyka (tylko 1 semestr).
Kształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych.
Zdajesz tylko jedną kwalifikację zawodową!
Trzy przedmioty ogólne, jedna zdana kwalifikacja – masz tytuł technika !

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik technologii drewna

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • uzupełnienie swojego wykształcenia
 • udoskonalenie swoich umiejętności
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Kto może być uczestnikiem Kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może  uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego ?

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Wybierz kwalifikacyjny kurs zawodowy w ZSB-E:

 • BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
 • BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
 • DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Projekty unijne !!!

Nabór 2024/2025

Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych. Zainteresowanych kandydatów serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.

KANDYDACI!

W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZESŁANIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYDRUKU WNIOSKU I ZŁOŻENIA GO W FORMIE PAPIEROWEJ W SZKOLE.

Druki wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dostępne są w szkole.

Praktyki zagraniczne

Zapraszamy do obejrzenia filmów z praktyk zagranicznych uczniów naszej szkoły z kierunków: architekruta krajobrazu, budownictwo i geodezja

Prezentacja ZSB-E

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacją szkoły.

Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 23
tel. (62) 736 62 28
zsbe@zsbe.edu.pl
www.zsbe.edu.pl

Skip to content