Samorząd uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodnicząca Jagoda Bajkowska, kl. BG4
Zastępca przewodniczącej Mateusz Jakubowski, kl. AG2
Skarbnik Wiktoria Sikora kl. B3
Sekretarz Julia Stuszewska kl. B4
Gablota Marlena Maleszka, klasa Tg1
Członek Zarządu Jakub Komin kl. MZ2

Sekcja wolontariatu:
Przewodnicząca Jagoda Bajkowska, kl. BG4
Zastępca przewodniczącej Mateusz Jakubowski, kl. AG2
Skarbnik Wiktoria Sikora kl. B3
Sekretarz Julia Stuszewska kl. B4
Gablota Marlena Maleszka, klasa Tg1
Członek Zarządu Jakub Komin kl. MZ2

Skip to content