Dokumenty szkolne 2023/2024

My, nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp., uznając, że nasza szkoła powinna funkcjonować według jasnych i praworządnych zasad, chcąc ją dostosować do potrzeb czasów i ciągłego rozwoju demokracji w naszym kraju,
mając świadomość, że oblicze szkoły zależy przede wszystkim od nas samych, kierując się powszechnie obowiązującymi, nadrzędnymi wobec wszelkich innych aktami prawnymi oraz międzynarodowymi postanowieniami, dotyczącymi praw człowieka i praw ucznia uchwalamy niniejszy statut.

Statut Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim 2023/2024

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim 2023/2004

Statut Technikum Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim 2023/2024

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim 2023/2024

Program wychowawczo – profilaktyczny 2023/2024

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w ZSB-E

Do pobrania:

Wzory zwolnień i usprawiedliwień uczniów 2023/2024

Skip to content