Statut szkoły

My, nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp., uznając, że nasza szkoła powinna funkcjonować według jasnych i praworządnych zasad, chcąc ją dostosować do potrzeb czasów i ciągłego rozwoju demokracji w naszym kraju,
mając świadomość, że oblicze szkoły zależy przede wszystkim od nas samych, kierując się powszechnie obowiązującymi, nadrzędnymi wobec wszelkich innych aktami prawnymi oraz międzynarodowymi postanowieniami, dotyczącymi praw człowieka i praw ucznia uchwalamy niniejszy statut.

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim 2021/2022

Statut Technikum Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim 2021/2022

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim 2021/2022

Program wychowawczo – profilaktyczny 2021/2022

Skip to content