Historia

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim powstał w roku 2001, w wyniku połączenia dwóch jednostek oświatowych, tj. Zespołu Szkół Budowlanych i Technikum Kolejowego. Obecnie kształci około 737 uczniów i słuchaczy, w szerokim zestawie kierunków i zawodów.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami. Są to między innymi: trzy pracownie informatyczne (w tym pracownia posiadająca oprogramowanie AUTO-CAD), pracownia geodezyjna, dwie pracownie budownictwa ogólnego, pracownia budownictwa drogowego. Posiadamy również trzy pracownie, w których odbywają się zajęcia praktyczne. Dwie z nich są przystosowane do nauki: murowania, tynkowania, malowania, układania glazury i innych podstawowych robót budowlanych; trzecia to pracownia do zajęć praktycznych dla kierunku „architektura krajobrazu”.

Dzięki wyposażeniu w profesjonalny sprzęt geodezyjny ( tachimetry elektroniczne TOPCON, niwelatory automatyczne TOPCON oraz najnowszy nabytek – odbiornik satelitarny GPS ) od maja 2010 roku szkoła jest jednym z dwóch w Wielkopolsce ośrodków egzaminacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu „technik geodeta”. Szkoła posiada aulę szkolną wyposażoną w tablicę interaktywną, salę gimnastyczną, nowo uruchomioną siłownię oraz bibliotekę z centrum multimedialnym. W szkole funkcjonują koła zainteresowań oraz inne formy zajęć pozalekcyjnych. Na uwagę zasługują: SKS – piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy i lekkoatletyka; kółka: języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, geograficzne, chemiczne, matematyczne, fizyczne, ekologiczno-przyrodnicze, budowlane, geodezyjne, rysunku odręcznego, teatralne, medialne – gazetka „Szkolne Wieści”, radiowęzeł oraz Szkolne Koło PCK. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Z jego inicjatywy odbywa się wiele ciekawych imprez. Są to między innymi: „Pasowanie uczniów klas pierwszych”, „Andrzejki – dzień wróżb”, „Mikołajki – dzień placka”, „Poczta Walentynkowa” i inne.

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych siedmiokrotnie (tj. w latach 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) znalazł się w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowanym od 15 lat pod patronatem gazet „Rzeczpospolita” oraz „Perspektywy”. Szkoła notuje znaczące wyniki w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości oraz Olimpiadzie „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego …”. Młodzież naszej placówki osiąga również sukcesy w turniejach i konkursach, takich jak: Turniej Wiedzy Budowlanej „ Złota Kielnia”, Powiatowy Konkurs Matematyczny „ Matliga”, Międzynarodowy Konkurs Stolarski, konkursach z zakresu ochrony pracy oraz BHP i wielu innych. Uczniowie zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów tych konkursów i olimpiad. Osiągnięciami mogą pochwalić się również szkolni sportowcy, szczególnie drużyna koszykarska, piłki nożnej, piłki siatkowej.

Kalendarium dziejów:

Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim (2001-2013)

1 września 2001 r.

Nastąpiło połączenie Technikum Kolejowego z Zespołem Szkół Budowlanych. W rezultacie powstała nowa placówka oświatowa: Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Dyrektorem nowej szkoły został mgr Wenancjusz Studniewski.

29 maja 2002 r.

Podczas rozegranych w Poznaniu Mistrzostw Wielkopolski w lekkoatletyce szkół ponadgimnazjalnych czwarte miejsca wywalczyli: sztafeta 4×100 metrów w składzie – Adam Rachuta, Marcin Nowicki, Emil Liberski, Kamil Cnotliwy oraz Adam Rachuta w biegu na 400 metrów. Przy okazji tych samych zmagań Marcin Nowicki zajął piątą lokatę w biegu na 100 metrów, a Grzegorz Chmielewski sięgnął po dziesiąte miejsce w pchnięciu kulą. Opiekę nad tymi zawodnikami sprawowali: mgr Hanna Idczak, mgr Marek Biegański.

3-4 czerwca 2002 r.

Krzysztof Bąk z klasy S3b (opiekun mgr inż. Iwona Brzoza) uczestniczył w Finale XXVIII edycji Turnieju Wiedzy o Wynalazczości w Warszawie.

21 marca 2003 r.

Zorganizowano I Dzień Europejski (koordynator wicedyrektor mgr Maria Kulesza). Jego punkt kulminacyjny stanowiło forum ,,Za, czy przeciw Unii Europejskiej’’ prowadzone przez mgr Piotra Wiertelaka.

28-29 marca 2003 r.

Łukasz Stodolny z klasy T5c i Tomasz Dera z klasy T4b (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) uczestniczyli w Szczecinie w finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

2-5 kwietnia 2003 r.

Trójka uczniów z klasy T5a: Szymon Siwak, Michał Pawlak, Maciej Tomalak (opiekun mgr inż. Agnieszka Roszkowska) uzyskała w Krakowie tytuł finalistów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

9 kwietnia 2003 r.

Miało miejsce spotkanie przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu ,,EuroOstrów’’, dr inż. Maciej Klósaka z młodzieżą klas maturalnych. Doszło do niego z inicjatywy dyrektora mgr Wenancjusza Studniewskiego. Temat tego spotkania brzmiał ,,Edukacyjne szanse młodzieży w Unii Europejskiej’’, a poprowadził je nauczyciel historii, mgr Piotr Wiertelak.

11 kwietnia 2003 r.

Wśród uczniów klas IV-V, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły odbyło się próbne referendum dotyczące kwestii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wyraźna większość jego uczestników opowiedziała się za wejściem Polski do struktur unijnych.

15 kwietnia 2003 r.

Piąte miejsce zajął zespół w koszykówce chłopców (opiekun mgr Dariusz Zimny) w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalnych.

21 maja 2003 r.

W trakcie przeprowadzonych w Poznaniu Mistrzostw Wielkopolski w lekkoatletyce chłopców szkół ponadgimnazjalnych Marcin Nowicki wynikiem 11,34 sekundy wygrał bieg na 100 metrów, a Adam Rachuta rezultatem 51,34 sekundy uplasował się na drugiej pozycji w biegu na 400 metrów. Opiekunem obu była mgr Hanna Idczak.

26-27 marca 2004 r.

Tomasz Dera z klasy T5b (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) uzyskał tytuł laureata, a Dawid Ptaszyk z klasy T4b (opiekun inż. Eugeniusz Zębski) sięgnął po tytuł finalisty rozegranego w Gdańsku etapu centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

1-3 kwietnia 2004 r.

Trójka uczniów z klasy T5a: Martyna Pauter, Łukasz Swędrowski, Łukasz Szymanek (opiekun mgr inż. Maciej Sikora) uzyskała w Łodzi tytuł finalistów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

30 kwietnia 2004 r.

Na krótko przed przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej zorganizowano II Dzień Europejski. Jego punkt kulminacyjny stanowił wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. Waldemara Łazugę na temat ,,Polacy między Wschodem, a Zachodem’’. Jego inicjatorem był mgr Piotr Wiertelak.

7 czerwca 2004 r.

Zespół piłki nożnej (opiekun mgr Krzysztof Koper) grając w składzie: Marcin Nawrot, Robert Poprawa, Martinin Baranek, Łukasz Krajewski, Michał Wierzbicki, Radosław Grochowski, Maciej Szymczak, Damian Grzegorowski, Tomasz Jasiórski, Krystian Fibig, Michał Giecz, Michał Przerwa, Tomasz Baranek, Szymon Gorzejewski wywalczył we Wronkach II miejsce w Licealiadzie (Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalnych).

14 listopada 2004 r.

Paweł Szlachta z klasy S5 (opiekun mgr Zbigniew Śmiech) zajął V miejsce w rozegranym w Poznaniu etapie wojewódzkim Teleturnieju ,,Na olimpijskim szlaku – od Aten do Aten” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

16 listopada 2004 r.

Łukasz Banasiak z klasy B2b (opiekun mgr Piotr Wiertelak) zajął VI miejsce w rozegranym w Poznaniu etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu ,,Polska w NATO”.

12 stycznia 2005 r.

Ostrowskie ZSB-E znalazło się na 23 miejscu w Wielkopolsce i 375 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Średnich za 2005 r. sporządzonym przez ogólnopolską gazetę ,,Rzeczpospolita”.

1 lutego 2005 r.

Nowym wicedyrektorem szkoły została mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke. Zastąpiła na tym stanowisku mgr inż. Jana Borowczyka, który przeszedł na emeryturę.

16 lutego 2005 r.

Uczennica klasy B2a, Agnieszka Kubelec sięgnęła po pierwszą nagrodę (przedział wiekowy 16-19 lat) w konkursie na walentynkowy wiersz miłosny. Impreza ta już po raz czwarty została przeprowadzona w Bibliotece Publicznej w Ostrowie Wlkp.

1 marca 2005 r.

Mirosław Wojcieszak z klasy B1 (opiekun mgr Piotr Wiertelak) został w Poznaniu zwycięzcą Konkursu Historycznego ,,Roman Dmowski – twórca polskiej niepodległości”. W nagrodę wyjechał w połowie kwietnia do Brukseli.

4 marca 2005 r.

Łukasz Banasiak z klasy B2b (opiekun mgr Jarosław Maląg) zajął II miejsce na rozegranym w Kaliszu etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Cedyni do Orszy 972-1514’’.

14-16 kwietnia 2005 r.

Dawid Ptaszyk z klasy T5b (opiekun inż. Eugeniusz Zębski) zajmując 10 miejsce sięgnął po tytuł laureata rozegranego w Poznaniu finału ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

29 kwietnia 2005 r.

Został zorganizowany wykład prof. dr hab. Waldemara Łazugi na temat ,,Masoneria w dziejach Polski’’.

1-2 czerwca 2005 r.

Krzysztof Czarnota z klasy D5 (opiekun mgr inż. Iwona Brzoza) sięgnął po tytuł finalisty rozegranego w Warszawie etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

18 lipca – 25 sierpnia 2005 r.

Pięciu uczniów: Krzysztof Grelak, Błażej Hörl, Paweł Zadka (cała trójka z klasy B4a), Grzegorz Skałecki, Mateusz Zwiernik (obaj z klasy B4b) odbyło praktykę zawodową na budowach firmy Deco-Norge AS w Reine w Norwegii.

10 września 2005 r.

Z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego pod kierunkiem Jana Godziębskiego, a skupionego przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji zorganizowano uroczystości 60-lecia Technikum Kolejowego w Ostrowie Wlkp. W uroczystościach wzięło udział 670 absolwentów popularnej ,,kolejówki’’, grono pedagogiczne i grupa gości zaproszonych specjalnie na tę okazję. Wszyscy uczestnicy mogli m.in. pozwiedzać szkołę i obejrzeć wystawę historyczną pt. ,,60 lat Technikum Kolejowego 1945 – 2005’’.

23 września 2005 r.

Uczniowie skupieni w Kółku bukieciarskim (opiekun mgr inż. Maria Misztal) zaprezentowali w świetlicy szkolnej wystawę kwiatów pt. ,,W barwach jesieni’’.

25 listopada 2005 r.

Dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej istnienie w okresie 1945-2005 Technikum Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim. Jej fundatorem i zarazem wykonawcą był absolwent tej szkoły z 1975 r., Piotr Kuch z Kępna – właściciel zakładu kamieniarskiego w Bralinie. Tablica zawisła na frontowej ścianie gmachu przy ulicy Wolności 23, w którym aktualnie mieści się Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych.

25 listopada 2005 r.

Uruchomiono nową pracownię informatyczną złożoną z 16 komputerów. Jej fundatorem było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

21 grudnia 2005 r.

W sali lekcyjnej 115 miała miejsce wystawa stroików i dekoracji świątecznych. Przygotowało ją Kółko bukieciarskie pod opieką mgr inż. Marii Misztal.

30 stycznia – 3 lutego 2006 r.

Szkolny Klub Sportowy ostrowskiego ZSB-E zorganizował wzorem lat poprzednich wycieczkę narciarską do Szczyrku. Opiekę instruktorską, jak i wychowawczą nad uczniami sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Marek Biegański i mgr Hanna Idczak-Biegańska.

7-8 kwietnia 2006 r.

Grzegorz Skałecki z klasy B4b (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) wywalczył tytuł finalisty rozegranego w Białymstoku w etapu centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

28 kwietnia 2006 r.

Z inicjatywy mgr Piotra Wietelaka zorganizowano trwający ponad godzinę wykład prof. dr hab. Waldemara Łazugi pod tytułem ,,Mężowie stanu, politycy wczoraj i dziś’’.

1 września 2006 r.

Nowym wicedyrektorem szkoły została mgr inż. Iwona Brzoza. Zastąpiła na tym stanowisku mgr Marię Kuleszę, która przeszła na emeryturę.

20-22 września 2006 r.

Dyrektor szkoły, mgr Wenancjusz Studniewski i nauczycielka języka niemieckiego, mgr inż. Małgorzata Roksela złożyli wizytę w Kompetenz-zentrum für Baumaschine-Technik w Walldorf. W jej konsekwencji sfinalizowano umowę w ramach Europejskiego Programu ,,Leonardo da Vinci’’ dotyczącą kształcenia zawodowego w branży budowlanej i drogowej na rok 2007.

10 listopada 2006 r.

Z racji obchodów Święta Niepodległości pracownicy i uczniowie ZSB-E mogli podziwiać na korytarzu na I piętrze ,,Wystawę numizmatyczną Romana Polerowicza”. O jej właściwe przygotowanie zatroszczyli się nauczyciel historii, mgr Piotr Wiertelak, germanistka mgr inż. Małgorzata Roksela oraz uczniowie klasy G2. Zaprezentowano na niej medale związane z 11 listopada 1918 r.

23 marca 2007 r.

Najlepsze w historii szkoły IV miejsce zajęła drużyna w koszykówce chłopców (opiekun mgr Dariusz Zimny) w finale Wielkopolskiej Licealiady w Poznaniu.

30 marca 2007 r.

Tytuł finalisty wraz z indeksem na studia wyższe wywalczył Łukasz Banasiak z klasy B4b (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) w finale ogólnopolskim jubileuszowej XX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Imprezę tę rozegrano w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze. Jej uczestnikiem był też Sebastian Błoch z klas B3 (opiekun mgr inż. Ewa Wegner).

30 maja – 1 czerwca 2007 r.

Uczennice klasy G3, Idalia Kaźmierczak i Karolina Nowicka (opiekun mgr inż. Iwona Brzoza) sięgnęły po tytuł finalistek rozegranego w Ożarowie finału ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

4-10 listopada 2007 r.

Trzyosobowa delegacja ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w składzie: dyrektor szkoły mgr Wenancjusz Studniewski, wicedyrektor mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke i mgr inż. Witold Zgarda gościła w niemieckiej miejscowości Sonneberg na zaproszenie tamtejszej Szkoły Państwowej i Centrum Kształcenia Zawodowego.

21 listopada 2007 r.

Prof. dr hab. Piotra Pierański z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej z inicjatywy nauczyciela fizyki, mgr Mariusza Strzeleckiego wygłosił wykład dla nauczycieli i młodzieży pt. „Fizyka w ogrodzie”.

10 stycznia 2008 r.

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim już po raz drugi w historii znalazł się w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (X edycja) organizowanym pod patronatem gazet „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”. Jego wyniki zostały ogłoszone w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Ranking szkół stworzono w oparciu o wyniki 26 ogólnopolskich olimpiad i specjalny wzór. Ostrowskie ZSB-E w skali kraju zajęło 217 lokatę, 13 miejsce w województwie wielkopolskim i zarazem pierwszą pozycję w powiecie ostrowskim. Równocześnie rezultat ten oznacza, że ostrowska ,,budowlanka” uplasowała się w gronie dziesięciu najlepszych szkół zawodowych w Polsce, a na trzecim miejscu w Wielkopolsce w tej samej kategorii. W przypadku natomiast szkół budowlanych dało jej to wysoką, czwartą lokatę w kraju.

27-29 marca 2008 r.

Kamil Kaźmierski z klasy G3 (opiekun mgr inż. Dagmara Lemanik) zajął 17 miejsce w finale XXX edycji Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, który rozegrano w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku.

4 kwietnia 2008 r.

Tytuł laureata wraz z indeksem na studia wyższe wywalczył Mirosław Wojcieszak z klasy B4 (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) w finale ogólnopolskim jubileuszowej XXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Imprezę tę rozegrano w Zespole Szkół Budowlanych w Wieluniu.

18-31 maja 2008 r.

Młodzież Technikum nr 3 odbyła praktykę w Centrum Kształcenia Zawodowego BIW BAU w miejscowości Walldorf w Niemczech. Została ona organizowana w ramach wymiany doświadczeń na płaszczyźnie programu Leonardo da Vinci. Uczestnikami projektu byli uczniowie czterech klas III-ich technikum o specjalnościach: geodezja, budownictwo, drogownictwo Opiekę nad osiemnastoosobową grupą uczniów sprawowali: mgr inż. Ewa Wegner i mgr inż. Krzysztof Majchrzak.

4-6 czerwca 2008 r.

Dwójka uczniów ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych – Kamil Mielcarek z klasy G4 i Dawid Strączkowski z klasy G2 (opiekun mgr inż. Iwona Brzoza) – wzięła udział w finale ogólnopolskim XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Zmagania odbyły się w dniach 4-6 czerwca 2008 r., a zaszczyt organizacji w tym roku przypadł Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim. W ostatecznym podsumowaniu Dawid Strączkowski sięgnął po tytuł laureata olimpiady. Kamil Mielcarek otrzymał tytuł finalisty olimpiady. Wyniki uzyskane przez naszych uczniów dały im zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

16-24 października 2008 r.

Uczniowie i pracownicy mieli niebywałą okazję obejrzenia wystawy okolicznościowej pod tytułem „30-sta rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową”. Ekspozycja została zorganizowana w świetlicy szkolnej przez nauczyciela historii, mgr-a Piotra Wiertelaka i stanowiła własność jego ojca Jana Wiertelaka. Trwała w dniach 16-24 października. Zgromadzone na niej pamiątki dotyczyły nie tylko samego pontyfikatu Jana Pawła II, ale i historii papiestwa od II połowy XIX wieku aż do czasów współczesnych.

7 stycznia 2009 r.

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim już po raz trzeci w swojej krótkiej historii znalazł się w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym pod patronatem gazet „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”. Jego wyniki ogłoszono w środę, 7 stycznia 2009 r. Ostrowskie ZSB-E w skali kraju zajęło 220 lokatę oraz jednocześnie 11 miejsce w województwie wielkopolskim.

2-15 kwietnia 2009 r.

Od czwartku, 2 kwietnia 2009 r. do środy, 15 kwietnia 2009 r. w sali 104 można było obejrzeć okolicznościową wystawę fotograficzną poświęconą pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II. Całość ekspozycji stanowiła własność Jana Wiertelaka. Wystawę zorganizował nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, mgr Piotr Wiertelak pod tytułem: Jan Paweł II w obiektywie Arturo Mari. Za jej pośrednictwem przedstawiono około 250 zdjęć wykonanych przez osobistego fotografa nie tylko Karola Wojtyły, ale również Pawła VI i Jana Pawła I.

3-4 kwietnia 2009 r.

Tytuł finalisty wraz z indeksem na studia wyższe na kierunku budownictwo wyszczególnionych uczelni przypadł w udziale Marcinowi Szulcowi z klasy B4a (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) w następstwie występu w finale ogólnopolskim XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Ponadto uzyskał on zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Imprezę tę rozegrano w dniach, 3-4 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

16-18 kwietnia 2009 r.

Po raz pierwszy w dziejach uczniowie ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych uzyskali tytuły: laureata i finalisty Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Sztuki tej dokonali Kamil Kaźmierski i Adrian Kaczmarek podczas etapu centralnego XXXI edycji tej imprezy, który rozegrano w dniach 16-18 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. Dodatkowo sięgnęli też po indeksy na uczelniach wyższych na kierunkach geodezyjno-kartograficznych. Opiekę nad nimi sprawował kierownik zajęć praktycznych, mgr inż. Maciej Sikora. Do występu przygotowała ich natomiast mgr inż. Dagmara Lemanik. W ostatecznym rozrachunku Kamil Kaźmierski uplasował się na drugim miejscu zdobywając tytuł laureata. Na dziesiątej pozycji sklasyfikowano Adriana Kaczmarka, który wywalczył w ten sposób tytuł finalisty.

2-3 czerwca 2009 r.

Daria Kołodziej z klasy G3 (opiekun mgr inż. Iwona Brzoza) wzięła udział w finale ogólnopolskim XXXV edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Zmagania przeprowadzono w dniach 2-3 czerwca 2009 r. w Warszawie. W ostatecznym podsumowaniu Daria Kołodziej znalazła się poza czołową „15-stką” osiągając tytuł finalisty zwalniający z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

6-26 września 2009 r.

Trójka uczniów: Krystian Chmielewski, Mateusz Drapikowski (obaj z klasy S3) i Mateusz Borowicz (klasa DS4) przebywała od niedzieli, 6 września do soboty, 26 września 2009 r. na praktyce zawodowej w specjalności urządzenia sanitarne w miejscowości Gera w Niemczech. Praktyka została sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.

15 października 2009 r.

Lokomotywa, która od 1985 r. stała przed budynkiem Technikum Kolejowego, a obecnie Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim zmieniła siedzibę. W czwartek, 15 października ciuchcia została przeniesiona do Parku Miejskiego, gdzie usytuowano ją tuż przy placu zabaw.

19-30 października 2009 r.

Uczniowie i pracownicy ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz wiele innych osób od poniedziałku, 19 października 2009 r. do piątku, 30 października 2009 r. miało okazję oglądania wystawy okolicznościowej pod tytułem „Habemus Papam” poświęconej 31-szej rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Ekspozycję zorganizował w świetlicy szkolnej (sala 104) nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, mgr Piotr Wiertelak. Stanowiła ona własność jego ojca Jana Wiertelaka. Zgromadzone na niej pamiątki dotyczyły nie tylko samego pontyfikatu Jana Pawła II, ale i historii papiestwa od II połowy XIX wieku aż do czasów współczesnych.

2-15 listopada 2009 r.

Delegacja ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w składzie dyrektor mgr Wenancjusz Studniewski i wicedyrektor mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke od poniedziałku, 2 listopada do niedzieli, 15 listopada 2009 r. gościła w stolicy Niemiec, Berlinie. Wyjazd ten zorganizowało Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. w ramach realizacji projektu pod tytułem „Vetpro” wchodzącego w skład unijnego programu Leonardo da Vinci.

3-18 listopada 2009 r.

Firma KANBRUK przeprowadziła modernizację i zarazem rozbudowę parkingu znajdującego się tuż przy budynku szkolnym od ulicy Wolności.

8 listopada 2009 r.

Uruchomiono nową stronę internetową szkoły www.zsbe.edu.pl. Zastąpiła ona poprzednią www.zsbe.prv.pl, która przestała działać z powodu zawirusowania. Pierwszymi prowadzącymi nową stronę internetową ostrowskiej „budowlanki” zostali dotychczasowi webmasterzy poprzedniej strony dwaj uczniowie klasy DB3, Karol Józkowiak i Dominik Kuś. Rola jej opiekuna przypadła natomiast w udziale nauczycielowi geografii i historii, mgr-owi Jarosławowi Malągowi.

7 grudnia 2009 r.

W poniedziałek, 7 grudnia 2009 r. w ostrowskim Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych oddano do użytku dwie pracownie technologii budownictwa z przeznaczeniem na zajęcia praktyczne dla techników i technologów robót wykończeniowych. Zostały one zlokalizowane w salach 0012 i 0014.

14 stycznia 2010 r.

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim już po raz czwarty w swojej krótkiej historii znalazł się w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanym przez gazety „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”. W rankingu tym uwzględniono 428 placówki. O miejscach poszczególnych szkół decydowały sukcesy ich podopiecznych, którzy sięgnęli po tytuł laureata bądź finalisty ogólnopolskich olimpiad. Ostrowskie ZSB-E w skali kraju zajęło 169 lokatę oraz 13 miejsce w województwie wielkopolskim.

8-10 kwietnia 2010 r.

IV miejsce wywalczył Damian Tondaś – uczeń klasy G2 w centralnym finale XXXII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Została ona zorganizowana pod patronatem Głównego Geodety Kraju w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie. Opiekę nad uczniem sprawował mgr inż. Maciej Sikora, a do występu przygotowała mgr inż. Dagmara Lemanik. Damian Tondaś w nagrodę otrzymał tytuł finalisty, nagrody rzeczowe, indeks na studia na uczelniach wyższych na kierunkach geodezyjno-kartograficznych oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

9-10 kwietnia 2010 r.

Miłosz Olejnik z klasy B4a był uczestnikiem rozegranego w Ostrołęce etapu centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Podczas imprezy opiekę nad nim sprawował mgr inż. Jerzy Domagała.

13 maja 2010 r.

Uczniowie klasy TD2 Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Maciej Jędroszka i Daniel Łukowicz uczestniczyli w Warszawie w finale X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Opiekę nad nimi sprawował mgr inż. Andrzej Barczak.

31 maja – 2 czerwca 2010 r.

Uczennice klasy G4, Daria Kołodziej i Ewelina Szczepaniak wzięły udział w finale ogólnopolskim XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Zmagania przeprowadzono w dniach od 31maja do 2 czerwca 2010 r. w Chełmie. W ostatecznym rozrachunku Daria Kołodziej wywalczyła tytuł laureata, a Ewelina Szczepaniak zdobyła tytuł finalisty. Ponadto obie weszły w skład trzyosobowego zespołu okręgu kaliskiego, który zajął wysokie III miejsce w klasyfikacji drużynowej finału ogólnopolskiego. Ich przygotowaniem do startu w imprezie zajmowała się wicedyrektor ostrowskiego ZSB-E, mgr inż. Iwona Brzoza.

Grudzień 2010 r.

Ostrowskie ZSB-E wzbogaciło się o tablicę interaktywną (ze środków Unii Europejskiej wchodzących w skład Europejskiego Funduszu Społecznego) i urządzenie GPS firmy Trimble (ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp.).

3 stycznia 2011 r.

W poniedziałek, 3 stycznia 2011 r. w ostrowskim Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych oddano do użytku salkę wielofunkcyjną do wychowania fizycznego. Jej uruchomienie stworzyło trzy możliwości: gry w tenisa stołowego, odbywania aerobicu i ćwiczeń siłowych.

13 stycznia 2011 r.

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim już po raz piąty w swojej krótkiej historii znalazł się w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanym przez gazety „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”. O miejscach poszczególnych szkół decydowały sukcesy ich podopiecznych, którzy sięgnęli po tytuł laureata bądź finalisty ogólnopolskich olimpiad oraz wyniki matur. Po raz pierwszy wykonano dwa oddzielne rankingi: liceów ogólnokształcących i techników. Ostrowskie ZSB-E w skali kraju w kategorii technikum zajęło wysokie 18 miejsce na obszarze województwa wielkopolskiego.

11 marca 2011 r.

Dobry występ odnotowała dwójka uczniów: Sławomir Kryszczak (klasa G3) i Przemysław Karbowy (klasa BS3) w Finale wojewódzkim IV edycji Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Impreza została zorganizowana w prestiżowym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazywanym popularnie Marcinkiem. Olimpiada obejmowała okres od bitwy pod Obertynem 1531 r. do bitwy pod Wiedniem 1683 r. Przemysław Karbowy zajął 9 miejsce, a Sławomir Kryszczak uplasował się na 14 pozycji. Ich procesem przygotowawczym zajmował się nauczyciel geografii i historii, mgr Jarosław Maląg.

7-9 kwietnia 2011 r.

W siedzibie Zespołu Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbył się finał centralny XXXIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, organizowanej pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Ponownie wysokie miejsce w imprezie tej wywalczył Damian Tondaś – uczeń klasy G3. Tym razem była to szósta pozycja. W trakcie rywalizacji opiekę nad nim sprawował mgr inż.  Maciej Sikora. Damian Tonadaś w nagrodę otrzymał tytuł finalisty, aparat cyfrowy, indeks na studia na uczelniach wyższych na kierunkach geodezyjno-kartograficznych oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Niewiele jednak brakowało mu do wygrania tych zmagań, albowiem prowadził po pierwszym etapie.

11-19 kwietnia 2011 r.

Uczniowie i pracownicy ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz osoby spoza tej placówki oświatowej miały okazję do zapoznania się z wystawą fotograficzną “Jan Paweł II w obiektywie Arturo Mari”. Ekspozycję zorganizowano w świetlicy szkolnej (sala 104) z inicjatywy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, mgr-a Piotra Wiertelaka. Stanowiła ona własność jego ojca Jana Wiertelaka oraz Mariana Szczygła.

17 maja 2011 r.

Andrzej Krysztofiak – uczeń klasy MTD2 uplasował się na piątym miejscu w finale centralnym XI-ego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawnej Ochrony Pracy oraz Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Pracowników Młodocianych Zatrudnionych w Rzemiośle w Celu Nauki Zawodu. Imprezę rozegrano w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ulicy Miodowej w Warszawie. Poza Andrzejem Krysztofiakiem w zmaganiach brał udział drugi przedstawiciel ZSB-E, Maciej Jędroszka (TD3). Opiekę nad nimi sprawował mgr inż. Andrzej Barczak.

5-9 września 2011 r.

Życiowy sukces osiągnął Robert Szymański – uczeń klasy G2. Podczas rozgrywanych we włoskim Lignano Sabbiadoro Mistrzostw Europy Juniorów w kickboxingu w formule full-contact (kategoria 60kg) zdobył on srebrnym medal.

10 stycznia 2012 r.

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim już po raz szósty w swojej krótkiej historii, a piąty z rzędu znalazł się w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanym przez gazety „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”. Ostrowskie ZSB-E w kategorii technikum zajęło dobre 50 miejsce na obszarze województwa wielkopolskiego.

29 marca 2012 r.

Dziesiąte miejsce z dorobkiem 136 punktów wywalczył Przemysław Karbowy z klasy BS4 startujący po raz drugi w finale wojewódzkim Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Imprezę zorganizowano w czwartek, 29 marca 2012 r. w prestiżowym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Olimpiada dotyczyła okresu od wybuchu Konfederacji Barskiej w 1768 r. do upadku Powstania Styczniowego w 1864 r. Procesem przygotowawczym Przemysława Karbowego zajmował się nauczyciel mgr Jarosław Maląg.

12-14 kwietnia 2012 r.

IV miejsce zajął Damian Tondaś (opiekun mgr inż. Dagmara Lemanik) w etapie centralnym XXXIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Impreza miała miejsce w dniach 12-14 kwietnia 2012 r. w Jarosławiu. Gospodarzem zmagań był Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego. Damian Tondaś w nagrodę otrzymał tytuł finalisty (po raz trzeci), aparat cyfrowy, indeks na studia na uczelniach wyższych na kierunkach geodezyjno-kartograficznych oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

12-14 kwietnia 2012 r.

Tytuł finalisty wraz z indeksem na studia wyższe oraz zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przypadły Sylwii Nagler z klasy B4a (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) w następstwie występu w finale ogólnopolskim XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Imprezę rozegrano w dniach, 12-14 kwietnia 2012 r. w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu.

26 kwietnia 2012 r.

W czwartek, 26 kwietnia 2012 r. oddano do użytku po tzw. małej termomodernizacji salę gimnastyczną w ostrowskim Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych. W uroczystym otwarciu tego zmodernizowanego obiektu wzięli udział: dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski, dyrekcja  i młodzież szkoły oraz władze samorządowe Powiatu Ostrowskiego. Koszt przedsięwzięcie wyniósł 1,280 miliona złotych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Ostrowski – Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego – Andrzej Leraczyk i Dyrektor ostrowskiego ZSB-E – Wenancjusz Studniewski. Mała termomodernizacja stanowiła część główną termomodernizacji, którą w roku szkolnym 2011/2012 została objęta cała szkoła.

15 maja 2012 r.

We wtorek, 15 maja 2012 r. Andrzej Krysztofiak – uczeń klasy MTD3 – brał udział w finale centralnym XII-ego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawnej Ochrony Pracy oraz Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Pracowników Młodocianych Zatrudnionych w Rzemiośle w Celu Nauki Zawodu. Opiekę nad nim pełnił nauczyciel mgr inż. Andrzej Barczak. Imprezę rozegrano w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ulicy Miodowej w Warszawie. Był to drugi start Andrzeja Krysztofiaka w tych zmaganiach.

29-31 maja 2012 r.

Tytuł finalisty oraz zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przypadł w udziale Emilii Gomółce z klasy G3. Sukces ten odniosła w następstwie występu w finale ogólnopolskim XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Imprezę rozegrano w dniach, 29-31 maja 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach.

1 września 2012 r.

Stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Honorata Sachowska-Barańczak. Zastąpiła na nim mgr-a Wenancjusza Studniewskiego, który przeszedł na zasłużoną emeryturę po ponad 23 latach kierowania szkołą.

9 października 2012 r.

Czwórka uczniów w konsekwencji pomyślnego przebrnięcia zawodów powiatowych i rejonowych dostąpiła zaszczytu występu w Szkolnym Finale Wojewódzkim w lekkiej atletyce. W doborowym gronie znaleźli się: Michał Kucharski z klasy B2b (10 miejsce w biegu na 100 m), Adam Radoszewski z G2 (11 miejsce w biegu na 200 m), Daniel Telega z BS3 (11 miejsce w skoku w dal) i Robert Maćkowiak z BS3 (14 miejsce w pchnięciu kulą). Zmagania miały miejsce w Poznaniu, a opiekunami uczniów byli nauczyciele: mgr Hanna Idczak-Biegańska i mgr Marek Biegański.

16-26 października 2012 r.

Od wtorku, 16 października do piątku, 26 października 2012 r. w sali 104 można było obejrzeć wystawę okolicznościową „Błogosławiony Jan Paweł II. Papież – Mistyk”. Pomysłodawcą i jednocześnie twórcą całego przedsięwzięcia był nauczyciel mgr Piotr Wiertelak. Ekspozycję tworzyły zbiory stanowiące jego wyłączną własność. W gronie pierwszych zwiedzających wystawę znaleźli się m.in. Jarosław Urbaniak – prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ksiądz infułat Tadeusz Szmyt, ksiądz kanonik i proboszcz ostrowskiej parafii św. Antoniego – Paweł Kostrzewa, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i przedstawiciele lokalnych mediów.

30 października 2012 r.

Dwa istotne dokumenty podpisano we wtorek, 30 października 2012 r. w sali 104 Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp. Najpierw parafowano list intencyjny pomiędzy ZSB-E, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczący reaktywowania kształcenia specjalistów kolejowych. Zaraz potem zawarto umowę o współpracy pomiędzy popularną „budowlanką”, a ostrowskim Wydziałem Zamiejscowym Społecznej Akademii Nauk.

10-21 grudnia 2012 r. i 02-11 stycznia 2013 r.

Przez dwa okresy od poniedziałku, 10 grudnia 2012 r. do piątku, 11 stycznia 2013 r. w auli szkolnej miała miejsce wystawa „Ostrów – miasto kolei”. Ekspozycja została przygotowana pod czujnym okiem dwójki nauczycieli: mgr-a Krzysztofa Kokota i mgr-a Mariusza Strzeleckiego. Na wystawie znalazły się eksponaty związane z dziejami kolei stanowiące prywatną własność: Piotra Bartza, Seweryna Kaczmarka, Marka Płóciennika i Ryszarda Masłowskiego – dyrektora Zakładu Taboru PKP Kargo. Cel wystawy stanowiło zainteresowanie uczniów klas gimnazjalnych i nie tylko problematyką kolejnictwa w regionie południowej Wielkopolski.

19 grudnia 2012 r.

W środę, 19 grudnia 2012 r. po raz kolejny odbyła się wystawa stroików bożonarodzeniowych. Jej tytuł brzmiał „Tradycja i nowoczesność”. Prace na wystawę wykonali uczniowie klas drugich i trzecich technikum o profilu architektury krajobrazu, na zajęciach praktycznych pod opieką nauczycielek przedmiotów zawodowych, mgr inż. Lidii Bogacz oraz mgr inż. Sylwii Jaworskiej.

15 marca 2013 r.

W piątek, 15 marca 2013 r. odbył się finał I edycji konkursu “Spotkajmy się przy projekcie – zagospodarowanie terenu przyszkolnego”. Do konkursu składającego się z dwóch etapów zgłoszono 11 projektów. Do II etapu zakwalifikowano 5 projektów. Ich autorzy mogli korzystać z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli: mgr inż. Sylwię Jaworską, mgr inż. Lidię Bogacz i mgr inż. Paulinę Walków. Jury w składzie: prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Jarosław Urbaniak, starosta powiatu ostrowskiego – Paweł Rajski, architekt – Paula Wange-Burkietowicz, architekt krajobrazu – Katarzyna Jastrzębska-Domagała I miejsce przyznało Katarzynie Wojtak z klasy B4a, II miejsce uzyskały Kinga Morgiel i Katarzyna Barczak z AS4, a III miejsce zdobyły Paulina Szczepaniak i Roksana Piechowiak z A4.

22 kwietnia – 3 maja 2013 r.

Uczniowie klas III-ich technikum o specjalnościach: geodezja, budownictwo, urządzenia sanitarne od poniedziałku, 22 kwietnia do piątku, 3 maja 2013 r. uczestniczyli w praktyce zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego BIW BAU Walldorf w Niemczech. Opiekę nad nimi sprawowali: mgr inż. Ewa Szymańska i mgr inż. Krzysztof Majchrzak.

Opracował: Jarosław Maląg

Technikum Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim (1945 - 2005)

19 maja 1945 r.

Powołano do życia po uzyskaniu aprobaty Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego Gimnazjum Mechaniczne Kolejowe w Ostrowie Wielkopolskim. Jego dyrektorem został przybyły z Warszawy inż. Michał Biernacki, a patronat sprawowała dyrekcja Okręgowych Kolei Państwowych w Łodzi.

22 maja – 17 lipca 1945 r.

Trwały pierwsze zajęcia szkolne w adaptowanych barakach, jakie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego ,,Ostrów” posiadały przy ul. Wrocławskiej 108. Uczestniczyło w nich 203 uczniów. Internat szkoły utworzono natomiast przy parowozowni.

5 września 1945 r.

Uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego. Szkoła miała pięć oddziałów. Internat szkoły przeniesiono do baraków przy ul. Wrocławskiej 108.

1946 r.

Na mocy decyzji władz miejskich z końca 1945 r. szkoła przeniosła się z dotychczas zajmowanych baraków przy ul. Wrocławskiej 108 do budynku przy ul. Koszarowej 23 (później ul. PPR 23, a następnie i zarazem obecnie ul. Wolności 23). W rezultacie automatycznie został powiększony internat szkoły przy ul. Wrocławskiej 108.

28 czerwca 1946 r.

Miał miejsce koniec pierwszego w historii placówki roku szkolnego 1945/1946.

1 września 1946 r.

Założono drużynę harcerską im. Zawiszy Czarnego.

Wrzesień 1947 r.

Ukształtowała się pierwsza w historii szkoły klasa licealna licząca 21 uczniów. Odtąd szkoła nosiła nazwę Gimnazjum i Liceum Mechanicznego Kolejowego w Ostrowie Wlkp.

Marzec 1948 r.

Zmarł pierwszy dyrektor szkoły, inż. Michał Biernacki. Jego następcą na stanowisku dyrektora został prof. Franciszek Tomczyk.

14 czerwca 1948 r.

Miała miejsce pierwsza matura w Liceum Mechanicznym Kolejowym, do której przystąpiło 19 abiturientów.

1948 r.

Z inicjatywy nauczyciela języka polskiego mgr Klemensa Misiaka powstała w szkole biblioteka.

Sierpień 1949 r.

Startujący w barwach Polski Stanisław Woźniak zdobył brązowy medal w wadze muszej na Akademickich Mistrzostwach Świata w boksie. Impreza została rozegrana w Budapeszcie (Węgry).

Wrzesień 1949 r.

Wprowadzono obowiązkowo do klas I-szych naukę języka rosyjskiego.

1949 r.

Prof. Józef Przybylski zorganizował pierwszy zespół orkiestry szkolnej.

Marzec 1950 r.

Zakończono pracę nad zradiofonizowaniem szkoły. Inwestycję tę sfinansował w całości komitet rodzicielski, a zaprojektowała i nadzorowała inż. Maria Lorych.

15 kwietnia 1950 r.

Zarządzeniem ministra komunikacji Gimnazjum i Liceum Mechaniczne Kolejowe w Ostrowie Wlkp. uznane zostało jako szkoła resortowa Ministerstwa Komunikacji.

21 czerwca 1950 r.

Nadano szkole prawa szkoły państwowej.

Wrzesień 1951 r.

Nastąpiła likwidacja liceum mechanicznego, jako typu i nazwy szkoły. Odtąd oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei oraz Zasadnicza Szkoła Kolejowa Ministerstwa Kolei w Ostrowie Wielkopolskim.

30 czerwca 1952 r.

Ministerstwo Komunikacji Departament Szkolenia Zawodowego powierzył funkcję dyrektora szkoły inż. Marii Lorych wobec wcześniejszej rezygnacji prof. Franciszka Tomczyka.

1954 r.

Szkołę opuścili pierwsi absolwenci technikum dziennego.

1955 r.

Orkiestra szkolna pod opieką prof. Józefa Przybylskiego zdobyła II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Orkiestr Młodzieżowych.

1 września 1959 r.

Oficjalnie otwarto budowany od 1956 r. nowy internat przy ul. Tomczaka 34. Kierownictwo nad nim objął Antoni Macholak.

1959 r.

Wręczono sztandar drużynie ZHP im. Zawiszy Czarnego.

1961 r.

Z inicjatywy instruktora Dionizego Stodolnego przystąpiono do budowy jachtu ,,Omega”. Dało to początek działalności Koła Szkutniczo-Żeglarskiego organizującego szkoleniowe obozy żeglarskie na Mazurach i innych akwenach w kraju.

1 września 1962 r.

Stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Klemens Misiak.

1962 r.

Otwarto w szkole Punkt Konsultacyjny Politechniki Poznańskiej Wydziałów: Elektrycznego i Mechanicznego.

1963 r.

Z inicjatywy nauczycielki języka polskiego, mgr Ireny Długaszewskiej powstał zespół redakcyjny gazetki szkolnej ,,Zwrotnica”.

Wiosna 1965 r.

Przystąpiono do wykopów i fundamentów dobudowywanej części budynku szkolnego.

1966 r.

Zakończono budowę nowej części budynku szkolnego. W rezultacie oddano do eksploatacji 27 izb lekcyjnych i wszystkie pomieszczenia socjalne.

1968 r.

Do użytku oddano nową salę gimnastyczną o powierzchni 400 m2.

12 września 1970 r.

Zorganizowano uroczystości 25-lecia istnienia ostrowskiego Technikum Kolejowego. W ich ramach odbyła się okolicznościowa akademia połączona z przekazaniem sztandaru szkolnego ufundowanego przez komitet rodzicielski.

1 września 1974 r.

Dyrektorem szkoły mianowano dotychczasowego wicedyrektora mgr Karola Wojciechowskiego.

1976 – 1978 r.

Miała miejsce praktyka uczniów ostrowskiego TK w Zakładach Kolejowych w Poczdamie (była Niemiecka Republika Demokratyczna).

1977 r.

Z inicjatywy mgr Teresy Jańczak zaczął działać teatr szkolny.

1 września 1978 r.

Otwarto Zaoczne Technikum Kolejowe dla Pracujących.

19 stycznia 1979 r.

Odbyła się uroczystość otwarcia Izby Pamięci Narodowej, którą zaprojektował mgr Zbigniew Ohlaszeny.

Sierpień 1980 r.

Powstało Koło NSZZ ,,Solidarność” przy TK w Ostrowie Wlkp. (32 członków). Jego założycielami byli: Grażyna Rychwalska, Zenon Kaczyński – przewodniczący, Wacław Kokot.

1981 r.

Sławomir Przybyło z klasy E4a (opiekun inż. Zenon Walczak) został laureatem etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

28 czerwca – 12 lipca 1981 r.

Paweł Malecha z klasy T2b (opiekun mgr Józef Woźniak) uplasował się na V miejscu w grupie III Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Białymstoku.

17 października 1981 r.

Zorganizowano obchody 35-lecia ostrowskiego Technikum Kolejowego.

1981 – 1986 r.

W szkole kształciła się grupa 30 studentów z Libii w klasie o specjalności ,,Eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego”.

1984 r.

Orkiestra szkolna zdobyła ,,Srebrną jodłę” na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.

1985 r.

Z okazji 140 lat Kolejnictwa Polskiego przed gmachem szkoły postawiono parowóz muzealny typu ,,Las”.

1985 – 1989 r.

Miała miejsce wymiana doświadczeń, młodzieży i rodzin z Kolejową Szkołą Zawodową w Nordhausen w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej.

30 stycznia 1987 r.

Otwarto pracownię informatyki.

1987 r.

Orkiestra szkolna zdobyła ,,Brązową jodłę” na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.

1988 r.

Janusz Barański z klasy E5 i Adam Myszkowski z klasy E3 zostali finalistami etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Grudzień 1988 r.

Ostrowskie Technikum Kolejowe przyjęto do Klubu Przodujących Szkół.

Maj 1989 r.

Reaktywowano Koło NSZZ ,,Solidarność” przy ostrowskim TK (przewodnicząca mgr inż. Grażyna Rychwalska).

9 kwietnia 1991 r.

Dariusz Grala z klasy M4 (opiekun mgr Edmund Radziszewski) został w Kazimierzu Dolnym finalistą etapu centralnego XVII Olimpiady Historycznej.

14-15 czerwca 1991 r.

Szkolna orkiestra dęta pod batutą Leszka Łuczaka zajęła II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Inowrocławiu.

Wrzesień 1991 r.

Otwarto klaso pracownię dróg i mostów.

25-26 kwietnia 1992 r.

Jarosław Maląg z klasy A4 (opiekun mgr Edmund Radziszewski) został w Toruniu finalistą etapu centralnego ,,Konkursu Amerykanistycznego’’ zorganizowanego przy XVIII Olimpiadzie Historycznej z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki.

19-20 października 1993 r.

Tomasz Sikorski z klasy E4 (opiekun mgr Edmund Radziszewski) został w Warszawie finalistą etapu centralnego konkursu ,,Historia i kultura Żydów w Polsce”.

1993 r.

Katarzyna Andrzejczak z klasy E4 zajęła II miejsce w grze pojedynczej dziewcząt w tenisie stołowym, Andrzej Dusza (MD5) i Piotr Janecki (R4) uplasowali się na II miejscu w grze podwójnej chłopców w tenisie stołowym, a Andrzej Dusza (MD5) i Katarzyna Andrzejczak (E4) wywalczyli III miejsce w grze mieszanej w tenisie stołowym podczas Mistrzostw Polski Techników Kolejowych. Ich opiekunem był mgr inż. Dariusz Misiaczyk.

Kwiecień 1994 r.

Adam Gandecki z klasy E4 uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Wrzesień 1994 r.

Otwarto pracownię elektroniczną.

1995 r.

Tomasz Zieliński z klasy T5a został laureatem etapu centralnego Olimpiady ,,Razem w Europie”.

7-10 kwietnia 1995 r.

Tomasz Sikorski z klasy E5 (opiekun mgr Edmund Radziszewski) został w Gdańsku finalistą etapu centralnego konkursu ,,Samorząd w dziejach Polski”. W nagrodę otrzymał indeks na studia prawnicze z możliwością wyboru uniwersytetu.

29-30 kwietnia 1995 r.

Piłkarze ręczni (trener mgr Krzysztof Kokot) zdobyli II miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół Ministerstwa Komunikacji i Gospodarki Morskiej rozegranych w Ostrowie Wlkp.

25 listopada 1995 r.

Zorganizowano obchody 50-lecia Technikum Kolejowego w Ostrowie Wlkp.

Marzec 1997 r.

Tenisiści stołowi (trener mgr Eugeniusz Konert) wywalczyli III miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół Ministerstwa Komunikacji i Gospodarki Morskiej.

Czerwiec 1997 r.

Koszykarze (trener mgr Marek Biegański) zdobyli III miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół Ministerstwa Komunikacji i Gospodarki Morskiej.

20-24 stycznia 1999 r.

Zorganizowano po raz pierwszy obóz narciarski w Szczyrku. Jego pomysłodawcami byli nauczyciele wychowania fizycznego, mgr Hanna Idczak i mgr Marek Biegański.

2 listopada 1999 r.

Występ teatru szkolnego na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu z częścią II ,,Dziadów’’ Adama Mickiewicza w reżyserii mgr Teresy Jańczak.

19 stycznia 2000 r.

Koncert galowy z okazji jubileuszu 50-lecia orkiestry szkolnej.

Wrzesień 2000 r.

Krzysztof Kawecki został laureatem XXII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. ,,Moja przygoda w muzeum’’.

2001 r.

Radosław Matulka zajął I miejsce, a Hubert Kolecki uplasował się na II lokacie w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Zawody te rozegrano w Warszawie. Opiekunem obu uczniów była mgr inż. Iwona Brzoza.

1 września 2001 r.

Doszło do połączenia Technikum Kolejowego z Zespołem Szkół Budowlanych. W rezultacie powstała nowa placówka oświatowa: Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych.

10 czerwca 2005 r.

Mury Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych opuściło ostatnie pięć klas ostrowskiego Technikum Kolejowego.

10 września 2005 r.

Uroczystości 60-lecia Technikum Kolejowego w Ostrowie Wlkp.

Opracował: Jarosław Maląg

Skip to content