Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

przewodnicząca
z-ca przewodniczącego
z-ca przewodniczącego
sekretarz
skarbnik

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:


Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych
ul. Wolności 23
63-400 Ostrów Wlkp.
PKO BP. S.A. Oddział 1 w Ostrowie Wlkp.
49 1020 2267 0000 4902 0001 8390

Skip to content