Pedagog

mgr Beata Zalewska

Godziny pracy
Poniedziałek11.00 – 16.10
(zajęcia 13.20 – 14.05)
(zajęcia 14.10 – 14.55)
Wtorek10.00 – 16.10
(zajęcia 13.20 – 14.05)
(zajęcia 14.10 – 14.55)
(zajęcia 14.55 – 15.40)
Środa08.00 – 15.40
(zajęcia 09.30 – 10.30)
(zajęcia 13.20 – 14.05)
(zajęcia 14.55 – 15.40)
Czwartek07.15 – 11.00
(zajęcia 07.05 – 08.00)
Piątek08:00 – 13.00
Gabinet 207, piętro II

Możliwość kontaktu przez e-mail: pedagog@zsbe.edu.pl lub dziennik Librus.

Jeśli szukasz rady, pomocy, potrzebujesz porozmawiać – czekam na Ciebie!
Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam!

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem zawodu lub dalszej drogi kształcenia.

Czym sięzajmuje Pedagog Szkolny?
(na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)
Zadania pedagoga to w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

PAMIĘTAJ!!!
GŁÓWNYM PARTNEREM W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO JESTEŚ TY.

(PDF) – Lista instytucji udzielających pomocy

Skip to content