Doradca zawodowy

Doradca zawodowy mgr inż. Agnieszka Sikora

kontakt: a.sikora@zsbe.edu.pl

FB: @zsbeostrow

Jeśli chcesz nauczyć się jak planować swój rozwój edukacyjno-zawodowy, aby był on zgodny z Twoim osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy – przyjdź na konsultacje indywidualne.

Serdecznie zapraszam!

Czym zajmuje się doradca zawodowy? 

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia. Pomoc ma formę grupowych i indywidualnych porad zawodowych udzielanych zainteresowanym, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Doradca współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystuje w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość technik psychologicznych i pedagogicznych, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Ściąga dla kandydatów:

Linki przydatne dla wszystkich:

Linki przydatne szczególnie dla maturzystów:

Studia:

 • www.perspektywy.pl – aktualności edukacyjne, rankingi uczelni, bazy szkół i uczelni, studia, kierunki, uczelnie, zawody, informator maturalny,
 • www.wybierzstudia.nauka.gov.pl – interaktywna baza informacji o kierunkach studiów we wszystkich polskich uczelniach,
 • https://studia.pl/zawody – znajdziesz tu informacje dotyczące gdzie i co studiować, na jakich kierunkach oraz poradnik studenta, kandydata na studenta i maturzysty,
 • https://studia.pl/zawody-przyszlosci – znajdziesz tu informacje dotyczące zawodów przyszłości i najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce oraz na świecie,
 • http://studiowac.pl/ – poradniki maturalne, wszystko o studiach,
 • www.studia.net –  znajdziesz tu informacje gdzie i co studiować, rodzaje studiów, kierunki, poradniki, praktyki i staże, studia i zawody przyszłości,
 • www.uczelnie.info.pl – strona na której znajdziesz informator maturzysty, kierunki studiów, bazę uczelni i opinie o nich, kalendarz maturzysty.

Jeśli planujesz dalszą edukację za granicą, koniecznie przeczytaj:

Zdobywaj doświadczenie – poradniki dla rozpoczynających karierę, proces rekrutacji, oferty pracy:

Linki przydatne dla nauczyciela:

Tu znajdziesz gotowe scenariusze zajęć z doradztwa zawodowego do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych, spotkaniach z rodzicami itp.:

PRZEWODNIK PO NASZYCH ZAWODACH
Technikum nr 3
Technik architektury krajobrazu

Opis przygotował Jakub Kurek uczeń klasy Ag3g 2022 r

Technik budownictwa

Opis kierunku przygotowała Pani Agata Christ – nauczyciel przedmiotów zawodowych ZSB-E 2022 r

fanpage Budownictwo ZSB-E

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Technik inżynierii sanitarnej 

Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.

Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii.

Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania, nadzorowania i wykonania  sieci i instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów.
 

Przedmiotem zainteresowań technika inżynierii sanitarnej są m. in.: nowoczesne materiały i technologie stosowane w instalacjach sanitarnych, tajniki wiedzy dotyczącej wykonywania i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz sieci komunalnych.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
   


Absolwent kończący szkołę zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
   

Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach projektowych,
 • zakładach ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • zakładach energetyki cieplnej,
 • zakładach gazownictwa,
 • przedsiębiorstwach instalacyjnych.

Absolwenci technikum inżynierii sanitarnej mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.
 

Technik geodeta

Technik transportu kolejowego

Koleżanki i kolędy ośmioklasiści, jeśli jeszcze jesteście niezdecydowani i macie problem z podjęciem tak ważnej decyzji aspekcie wyboru szkoły to chcemy was poinformować że Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych jest ciekawy kierunek „Technik Transportu Kolejowego”. Uczniowie tego kierunku mają możliwość rozwijać swoje pasje związane z kolejnictwem poprzez branie udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kolejowej gdzie zajmowali przodujące miejsca. Ponadto na terenie szkoły dość prężnie działa ten kierunek organizując wewnętrzne konkursy, obchody święta kolejarza, wycieczki tematyczne u zarządcy infrastruktury (udostępniającego tory do jazdy i przewoźników kolejowych. Warto zaznaczyć także że szkoła realizując zadania na tym kierunku współpracuje z Urzędem Transportu Kolejowego oraz innymi istotnymi organizacjami, spółkami kolejowymi pokazującymi uczniom od środka jak działa kolej. Zaznaczyć należy, że nie jest to łatwy kierunek ale daje wiele możliwości związanych ze zdobyciem fajnego zawodu, który jednak w znacznym stopniu wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo osób korzystających z usług kolejowych. Kwalifikacje zawodowe oraz czas trwania nauki na tym kierunku: Okres nauki trwa 5 lat kończy się zdaniem egzaminu zawodowego w kwalifikacjach: – AU.46 – Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów. – AU.47 – Planowanie i realizacja przewozów kolejowych. oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuację nauki na studiach Podczas zajęć nabywasz wiedzę do pracy na stanowiskach takich jak np.: Ø Dyżurny ruchu, który prowadzi ruch pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym, służących do przygotowania dróg przebiegu dla jazd pociągowych i manewrowych, posługiwanie się środkami łączności przy wykonywaniu pracy, nadzoruje pracę innych podległych jemu pracowników. Ø Nastawniczy związany bezpośrednio z ruchem pociągów podległy dyżurnemu ruchu. Odpowiedzialny za obsługę urządzeń srk w celu przygotowania drogi przebiegu dla przejazdu pociągu, obserwuje przejeżdżający tabor, odpowiada za utrzymanie właściwego stanu technicznego rozjazdów. Ø Maszynista czyli pracownik obsługujący lokomotywy lub zespoły trakcyjne do jego głównych zadań należy przestrzeganie rozkładu jazdy, poruszanie się po torach z odpowiednią prędkością, zwracanie uwagi na sygnalizację umieszczoną na całej trasie jazdy pociągu oraz istotny element ciągły kontakt z dyżurnym ruchu i obsługą pociągu Ø Kierownik pociągu – pracownik kolejowy odpowiedzialny za obsługiwany pociąg od czasu jego przyjęcia, do czasu jego zdania, na danym odcinku drogi. Ø Rewident taboru który dokonuje oględzin technicznych wagonów znajdujących się w składach pociągów np.: zestawów kołowych, zderzaków, manometrem. Dokonuje szczegółowych i uproszczonych prób hamulca To tylko kilka zawodów jakie umożliwia nauka na tym kierunku więc może warto spróbować !!! Zapraszamy na Fb i Ig transportu kolejowego

Opis kierunku przygotowała Pani Dorota Kierzek – nauczyciel przedmiotów zawodowych ZSB-E 2022 r

Szkoła branżowa I stopnia
Cieśla

Dekarz

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Opis przygotowała Pani Joanna Wawrzyniak – nauczyciel przedmiotów zawodowych ZSB-E 2022 r

Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności. Zajmuje się również instalacjami nowoczesnymi tj. pompami ciepła, kolektorami słonecznymi, kotłami na biomasę.
To zawód o ogromnych możliwościach i szerokich perspektywach.

Monter sieci i instalacji sanitarnych może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może wykonywać prace montażowe i demontażowe oraz nadzorować eksploatację i konserwować czynne instalacje sanitarne. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Murarz-tynkarz

Opis przygotowała Pani Ostrowicz-Szmolke Maria – nauczyciel przedmiotów zawodowych ZSB-E 2022 r

Stolarz

Tapicer

Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej NOWOŚĆ!

Szkoła branżowa II stopnia

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik inżynierii sanitarnej

Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.

Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii.

Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania, nadzorowania i wykonania  sieci i instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów.
 

Przedmiotem zainteresowań technika inżynierii sanitarnej są m. in.: nowoczesne materiały i technologie stosowane w instalacjach sanitarnych, tajniki wiedzy dotyczącej wykonywania i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz sieci komunalnych.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
   


Absolwent kończący szkołę zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
   

Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach projektowych,
 • zakładach ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • zakładach energetyki cieplnej,
 • zakładach gazownictwa,
 • przedsiębiorstwach instalacyjnych.

Absolwenci technikum inżynierii sanitarnej mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.
 

Technik technologii drewna

Technik budownictwa

Skip to content