Na promocji książki

W dniu 25 stycznia 2024 r. przedstawiciele młodzieży szkolnej (Tobiasz Chmielewski,
Dawid Grabowski, Tobiasz Wronka) wzięli udział w promocji najnowszej książki
regionalisty, doktora Krystiana Niełacnego: Gloria victis. Rzecz o powstaniu styczniowym z
udziałem Ostrowian. Spotkaniu tradycyjnie patronowało Ostrowskie Towarzystwo
Genealogiczne, które było nie tylko pomysłodawcą przedsięwzięcia (uroczystość miała
miejsce w Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich),
ale także współwydawcą publikacji.

Piotr Wiertelak

Skip to content