Patron Szkoły Ernest Malinowski

W dniu 27 stycznia 2017 roku z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, Rady Rodziców oraz młodzieży szkolnej odbyła się uroczystość nadania Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkole Nr 3 w ZSB-E im. Ernesta Malinowskiego, projektanta i budowniczego kolei transandyjskiej w Peru.

ZSB-E powstało na zrębach dawnych ostrowskich szkół: Technikum Kolejowego oraz Technikum Budowlanego a od 2013 roku w ZSB-E wprowadzono nauczanie specjalności kolejowych.
Ta okoliczność stała się doskonałą okazją do przyjęcia za swego patrona znakomitego inżyniera Ernesta Malinowskiego.

Skip to content