Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Irlandii

W piątek 8.03.24 pierwsza grupa 10 techników budownictwa z Zespołu Szkół Budowlano Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim wyruszyła na swój dwutygodniowy staż zawodowy do irlandzkich zakładów pracy. Edukacyjna międzynarodowa przygoda uczniów jest możliwa dzięki projektowi pn.: „Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt został w całości przygotowany przez kadrę pedagogiczną Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych we współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. W ramach projektu swoje dwutygodniowe staże rozpocznie jeszcze  10 techników architektury krajobrazu i 9 techników geodezji w maju 24.
Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kształcenia, zgodnego z bieżącymi wymogami rodzimego runku pracy, zapewnienia jakości pracy i utrzymanie europejskiego wymiaru i charakteru Zespołu Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Więcej informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla współpracy międzynarodowej szkoły, można uzyskać na stronie www.frse.org.pl.

Skip to content