Ogólnopolski konkurs wiedzy kolejowej

Niniejszy regulamin określa zasady konkursu o nazwie “Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia” organizowanego przez Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei z siedzibą w miejscowości Choszczowe zwanego dalej Organizatorem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z

Skip to content