Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Ostrowscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej corocznie mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wnioski można składać od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

Informacje oraz wnioski do pobrania: https://umostrow.pl/stypendia-socjalne.html

Skip to content