Poznać Prymasa z Ostrowa

Jakim świat stary Kalisz i Ostrów dzieliła różnica mentalna wynikająca po części z zaborczego spadku i odmiennej struktury narodowościowej. W przedwojennym Kaliszu społeczność żydowska liczyła 25%, w pobliskim Ostrowie kilkadziesiąt osób.

Skip to content