Spotkanie z pisarką

W dniu 6 grudnia 2023 r. na zaproszenie dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego uczennica klasy A3 Hanna Grycman wzięła udział w premierze książki
Donaty Dominik-Stawickiej „Bartosz rycerz Wielkiej Polski”. Autorka jest doktorem nauk
humanistycznych, poetką, prozaikiem, scenarzystką, a przede wszystkim pasjonatką historii
epoki średniowiecza. To kolejna książka w jej dorobku, tym razem poświęcona rycerzowi z
czasów Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, bohatera związanego z nieodległym
Odolanowem. Uczennica miała okoliczność poznać autorkę, a co za tym idzie warsztat
pisarski.

Piotr Wiertelak

Skip to content