Deutsch ist in 2020

W dn. 28 lutego 2020 r. odbył się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim XVI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych ”DEUTSCH IST IN”.  Honorowy patronat nad imprezą sprawował Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski. W konkursie wzięło udział ponad 40 uczniów  i uczennic szkół średnich z terenu powiatu. Naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Płotek z ET4, Natalia Zimmer z ET3 oraz Markus Stenmans z B2.

Pierwsza, pisemna część konkursu obejmowała czytanie ze zrozumieniem, zadania leksykalno – gramatyczne oraz elementy wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych. Warunkiem zakwalifikowania się do drugiej części było przekroczenie progu 80% łącznej liczby punktów.  Udało się to tylko  5 uczestnikom. Finał konkursu miał formę egzaminu ustnego i obejmował rozmowę z komisją na wylosowany temat, reakcje językowe w określonych sytuacjach oraz opis ilustracji.

K. Majchrzak

Skip to content