Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Wsparcie w kryzysie.

Drogi Uczniu, Rodzicu,

Pamiętaj, że nie jesteś sam. Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby, a zgłoszenie się po pomoc to już połowa sukcesu.

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole może być zainicjowane przez:

 • ucznia,
 • rodziców ucznia,
 • dyrektora szkoły,
 • nauczyciela,
 • wychowawcy lub specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem,
 • pielęgniarkę szkolną,
 • poradnię, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizację pozarządową, inną instytucję lub podmiot działający na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczeń może być objęty w szkole pomocą w wymienionych w rozporządzeniu formach tj.:

 • klasą terapeutyczną,
 • zajęciami rozwijającymi uzdolnienia,
 • zajęciami rozwijającymi umiejętności uczenia się,
 • zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi,
 • zajęciami specjalistycznymi: korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi, rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innymi zajęciami o charakterze terapeutycznym;
 • zajęciami związanymi z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • poradami i konsultacjami.

Potrzebę objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną można zgłosić do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza

Szanowni Rodzice, Nauczyciele

Codziennie w godzinach 8.00-14.00 są do dyspozycji specjaliści, którzy udzielają dzieciom i młodzieży, a także rodzicom wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

Dane kontaktowe:
https://www.poradnia-ostrow.pl/https://www.poradnia-ostrow.pl/

     PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

       ul. Królowej Jadwigi 1
       63-400 Ostrów Wielkopolski
       tel./fax 62 736 51 39

       e-mail: sekretariat@poradnia-ostrow.pl

W pliku poniżej znajduje się lista potencjalnych instytucji i organizacji wraz z ich danymi kontaktowymi, które mogą udzielić Tobie wsparcia w radzeniu sobie z trudnym stanem psychicznym związanym z epidemią koronowirusa w Polsce.

Skip to content