Literackie reminiscencje

W piątek 24 września 2021 r. grupa uczniów klas 3AG i 3Tg wzięła udział w Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Tym razem gościem był prof. dr hab. Zbigniew Kopeć, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor szeregu monografii z zakresu literatury dwudziestolecia międzywojennego, literatury współczesnej, tematyki rosyjskiej i syberyjskiej. Tytuł prelekcji: „Wokół jakuckiej rodziny polskiego zesłańca na Sybir. Niezwyczajne małżeństwo i trudne ojcostwo Wacława Sieroszewskiego”. Uczniowie poznali nietuzinkową a zarazem zapomnianą postać literatury polskiej, zesłańcze losy przedwojennego literata, piłsudczyka, autora zbioru opowiadań W matni.  Sieroszewski podczas pobytu na zesłaniu zyskał sławę jako pisarz i naukowiec. Jego utwory literackie cieszyły się dużą poczytnością, a praca naukowa, dotycząca życia Jakutów, przyniosła mu międzynarodowe uznanie, złoty medal Carskiego Towarzystwa Geograficznego oraz pozwolenie na powrót do ojczyzny. Niestety okazuje się, że uczniowie naszej szkoły tradycyjnie są jedynymi słuchaczami młodego pokolenia tego rodzaju spotkań. 

                                                                                                        Piotr Wiertelak 

Skip to content