Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. (wtorek)

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według załączonego harmonogramu.

Podczas spotkań w klasach:

1. Uczniowie będą proszeni o podanie swoich i swoich rodziców/ opiekunów aktualnych telefonów kontaktowych i adresów e-mail.

2. Uczniowie otrzymają loginy i hasła do nowego dziennika Librus.

Do szkoły przybywają tylko uczniowie zdrowi i nie przebywający na kwarantannie. Prosimy, aby każdy uczeń zabrał ze sobą WŁASNY DŁUGOPIS oraz notatnik. Bardzo prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów krajowych, a związanych z przebywaniem w miejscach publicznych w okresie pandemii. Do szkoły proszę przybyć z maseczką na twarzy – osoby bez zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku. Prosimy także o dezynfekcję rąk po wejściu do szkoły.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

2020/2021 – przydział sal

8:00 klasy I BSIst spotykają się na sali gimnastycznej,

9:30 klasy I Technikum spotykają się na sali gimnastycznej,

11:00 klasy II Technikum spotykają się w salach,

12:00 klasy II i III BSIst spotykają się w salach,

13:00 klasy III i IV Technikum spotykają się w salach.

w klasach z wychowawcami –po spotkaniu na sali gimn.w klasach z wychowawcami –po spotkaniu na sali gimn.
klasawychow.salaklasawychow.sala
MZ1EM304A1Ki115
SW1KK308B1BM306
   ET1Id202
w  klasach z wych. – godz. 11:00 
klasawychow.sala 
A2pJw102 
B2apMM301 
B2bpMj203 
ET2Pi201 
AG2Sg215 
B2gRn / CA105 
T2gTr305 
    
w  klasach z wych. – godz. 12:00 
MZ2apMa212 
MZ2bpSE020 
SW2pZK208 
MZ2gPM206 
SW2gKo214 
MZ3Wa303 
SW3Zm / Za308 
    
w  klasach z wych. – godz. 13:00 
AG3Gb202 
B3Kw305 
ET3CE302 
AG4KC203 
B4R215 
ET4Si306 
Skip to content