Stypendia PKP PLK S.A.

Praca czeka

Pod koniec czerwca w ostrowskim Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych uczniom kierunków kolejowych przyznano 15 stypendiów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rok szkolny 2020/2021. Pięć z nich otrzymały osoby kształcące się w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego, a dziesięć w specjalności technik transportu kolejowego.  

Stypendia kolejowe otrzymali uczniowie legitymujący się wyróżniającymi wynikami w nauce i zachowaniem conajmniej dobrym. Po zakończeniu jego pobierania istnieje możliwość rozpoczęcia pracy w spółce PKP PLK. Ponadto zakład ten stwarza warunki do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach kolejowych wraz ze stypendium przez cały okres ich trwania. W tym przypadku również po zakończeniu edukacji na absolwenta uczelni wyższej czeka praca. Warto odnotować, że stypendia kolejowe w ostrowskim ZSB-E przyznawane są od 2014 r., a spora grupa stypendystów znalazła już zatrudnienie na PKP.     

Jarosław Maląg

Skip to content