Tymczasowe zasady obsługi czytelnika zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami otwarcia biblioteki.
 2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem.
 3. W pomieszczeniu bibliotecznym może przebywać jeden, dwóch czytelników zachowując między sobą odstęp 2 metrów.
 4. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje czytelników zakrywanie nosa i ust.
 5. Z uwagi na szczególne środki bezpieczeństwa czytelnicy nie mają wolnego dostępu do regałów.
 6. Czytelnia czasopism pozostaje nieczynna.
 7. Nauczyciel bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę, oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 8. Książki czytelnik wkłada do ustawionego przy drzwiach wejściowych na stoliku kartonu.
 9. By uniknąć dotykania klamki drzwi pozostają cały czas otwarte.
 10. Przyjęte książki zostają odizolowane na okres kwarantanny (2 dni), po tym okresie można je włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 11. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat i wietrzy pomieszczenie.
 12. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 13. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 14. Czasopisma są podawane przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają odizolowane na min. 2 dni.
 15. Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”. Nauczyciel przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczania książek.
 16. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 17. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
 18. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 19. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia czytelnik zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo, lub poprzez dziennik internetowy.

Czytelnia

 1. W czytelni może jednocześnie przebywać 4 uczniów (zajmując co drugie miejsce przy stolikach), kanapa zostaje wyłączona z użytkowania.
 2. Uczniowie mogą korzystać z czytelni zgodnie z godzinami otwarcia.
 3. Przed wejściem do czytelni należy zdezynfekować ręce płynem.
 4. W pomieszczeniu obowiązuje czytelników zakrywanie nosa i ust.
 5. Z uwagi na szczególne środki bezpieczeństwa czytelnicy nie mają wolnego dostępu do czasopism.
 6. Nauczyciel bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę, oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 7. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat i wietrzy pomieszczenie samodzielnie.
 8. Czasopisma są podawane przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają odizolowane na min. 2 dni
Skip to content