Spotkania historyczne

W piątek 21 kwietnia 2023 r. Weronika Maciejewska z klasy A1 reprezentowała szkołę w 69. z cyklu wykładów Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, które miało miejsce w Forum Synagoga. Gościem Towarzystwa był prodziekan Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor naczelny „Kroniki Miasta Poznania”, autor wydanej w 2021 r. czterotomowej „Historii Poznania” – prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik. Historyk w dwugodzinnej prelekcji na przykładzie poznańskim – kto pisał historię miast ? – przedstawił obraz historiografii miasta i zainteresowań badaczy niniejszą tematyką. Stało się normą, że tylko uczniowie „Budowlanki” bywają w Ostrowie na tego rodzaju kulturalnych spotkaniach.

                                                                       Piotr Wiertelak   

Skip to content